Skip to Content

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Obecná ustanovení

Společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Nyní bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a jak společnost tyto údaje používá. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti Henkel.

2. Sběr, užívání a zpracování osobních údajů

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r. o.  

Adresa odpovědného subjektu: Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8

Společnost Henkel využívá osobní údaje primárně k poskytování webových stránek uživatelům a k zajištění správného fungování a zabezpečení těchto stránek. Jakékoliv další zpracování údajů se provádí pouze na základě jiných zákonných povinností nebo svolení nebo případně pokud uživatel dal souhlas společnosti Henkel.

Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určitá data. Ta zahrnují: IP adresu či IP zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsah, texty, obrázky a informace o produktu, jakožto i datové soubory poskytnuté ke stahování apod.), aktivitu uživatelů v rámci našich webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, typ užívaného prohlížeče a datum a čas užití.

Společnost Henkel tato data uchovává maximálně 7 dní za účelem rozpoznání a sledování zneužití.

Společnost Henkel také používá tyto údaje k vylepšení prezentace služeb, funkcí a funkcionalit a obecných administrativních úkonů.

Kromě toho Henkel vymazává a anonymizuje použitá data, včetně IP adres, bez zbytečného prodlení, jakmile nejsou déle potřebná pro výše uvedené důvody.

Zpracování a použití údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto úkony odůvodňují tak, že (1) je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.

Příjemci shromážděných údajů mohou být členové odpovědných interních oddělení, další přidružené společnosti Henkel, externí poskytovatelé služeb (např. pro hosting a správu obsahu, marketingové agentury, další poskytovatelé třetích stran, pokud je to nezbytné pro služby, které poskytují), úřady při výkonu svých příslušných povinností a pravomocí, například v případě oficiální žádosti z jejich strany, nebo pokud je to nezbytné k prokázání, výkonu nebo obraně práv společnosti Henkel v případě obchodní transakce, jako je prodej, fúze nebo akvizice.

3. Další zpracování osobních údajů

a) Tabulka pro zákaznické požadavky

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli vaše kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

b) Tomboly /spotřebitelské soutěže

Při účasti v tombole / spotřebitelské soutěži, kterou občas na našich webových stránkách pořádáme, jste možná poskytli vaše kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k vyhodnocení tomboly / spotřebitelské soutěže.

Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí straně kromě případů zahrnujících předávání cen či organizování tomboly/spotřebitelské soutěže.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, která tyto operace ospravedlňují z důvodu, že je zpracování nezbytné pro provedení tomboly / spotřebitelské soutěže.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

c) Webinář

Při účasti na webinářích jste možná jste poskytli vaše kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu. Tyto údaje použijeme k poskytnutí webinářů.

Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí straně kromě případů zahrnujících organizování webinářů.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytnutí webináře.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

4. Souhlas / Odvolání souhlasu

a) Správa vztahů se spotřebiteli/zákazníky a online komunity

Možná jste dali souhlas k tomu, aby společnost Henkel mohla zpracovat:

 • vaše kontaktní údaje, které jste společnosti Henkel poskytli,
 • obsah a okolnosti vaší elektronické komunikace se společností Henkel, jako např. kontaktní formuláře či e-mail,
 • vaši aktivitu na webových stránkách společnosti Henkel,
 • údaje o vaší účasti v rámci online školení společnosti Henkel,
 • aktivitu na sociálních kanálech společnosti Henkel (blogy, facebookové stránky, atd.)

 

v rámci správy vztahů se spotřebiteli/zákazníky společnosti Henkel a online komunit 

pro účely

 • inzerce (poštou, v prohlížeči, v aplikaci a níže uvedeným způsobem, pokud k tomu dáte dodatečný souhlas),
 • poskytování technické pomoci, jako např. o produktech či technologiích,
 • průzkum trhu a
 • poskytování služeb online, jako např. eLearning, webináře
 • komunikace ohledně událostí
 • provádění průzkumů

K dosažení vybraných účelů může společnost Henkel

- kombinovat výše uvedené údaje s jinými údaji, které o vás zákonitě nashromáždila, jako např. v rámci tombol či jiných aktivit na webových stránkách a

- analyzovat údaje za účelem podniknutí náležitých reklamních kroků.

Společnost Henkel v rámci této analýzy uplatňuje automatizovanou metodiku, která pomáhá stanovit prioritní prodejní vzory. Kontakty jsou pak roztříděny dle jejich online a offline aktivit. Na základě jejich přidělené kategorie a jejich umístění jsou kontakty přidělovány prodejcům a dostává se jim pak jiných informací o našich produktech a službách, stejně jako jiných reklamních materiálů.

Údaje si uschováme pouze po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu, která je vyžadována v případě zákonné povinnosti archivace.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s budoucím účinkem kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu či na e-mailové adrese: dataprotectioncz@henkel.com. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu, které bylo prováděno před tímto odvoláním.

b) Inzerce prostřednictvím elektronické pošty

Můžete také dát souhlas k tomu, že vás bude společnost Henkel kontaktovat ohledně nabídek, produktů a služeb z oblasti Henkel Adhesives Technologies prostřednictvím elektronické pošty (e-mail, SMS, MMS, rychlé zprávy).

Vaše údaje budeme využívat v souladu s výše uvedenou pasáží 4.a)   tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom mohli podniknout příslušné reklamní kroky. 

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s budoucím účinkem kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu či na e-mailové adrese: dataprotectioncz@henkel.com. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu, které bylo prováděno před tímto odvoláním.

5. Soubory Cookies, Pixely, otisky prstů a podobné technologie (odkaz zde)

Tyto webové stránky používají cookies a podobné technologie. Cookies jsou male jednotky dat dočasně uložené ve vašem prohlížeči na pevném disku vašeho zařízení, které jsou nezbytné pro používání našich webových stránek. Soubor cookies často obsahuje jedinečný identifikátor, kterým je náhodně vygenerované číslo a uložené ve vašem zařízení. Platnost některých vyprší na konci relace vašeho webu; ostatní zůstanou ve vaše zařízení déle. Technicky nezbytné cookies budou použity automaticky. Jiné soubory cookies (nebo podobné technologie) boudou použity pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu.

Existují různé typy soubory cookies. Soubory cookies první strany jsou soubory umístěné navštíveným webem a lze je číst pouze na tomto webu. Soubory cookies třetích stran jsou soubory umístěné jinými organizacemi, které používáme pro různé služby. Používáme například externí poskytovatele analytických služeb, kteří za nás umisťují soubory cookies, aby nám řekli, co se našem webu líbí nebo nelíbí. Web, který navštívíte, může navíc obsahovat vložený obsah, například z YouTube, který může zas nastavovat své vlastní soubory cookies.

Pixel není obvykle větší než 1x1 pixelový průhledný obrázek, který je umístěn na webových stránkách za účelem shromažďování údajů, jako je IP adresa, typ prohlížeče, doba přístupu nebo dříve nastavené sobory cookies za účelem personalizace obsahu nebo zefektivnění a usnadnění procházení. Často se používají v kombinaci s cookies, protože pixely generují a spravují cookies.

Za předpokladu že jste dali souhlas, bude web shromažďovat údaje týkající se operačního systému zařízení, prohlížeče, jazyka, nainstalovaných fontů, adresy IP, pluginů a dalších informací. Tímto způsobem lze zařízení znovu identifikovat pro marketingové účely relevantní pro uživatele.

Další informace o souborech cookies a dalších technologiích používaných na našich webových stránkách a jejich účelech naleznete na našich webových stránkách v části „Cookies“ a „Nastavení souborů cookies“. Tam také můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací příslušného nastavení souboru cookies.

Vaše preference jsou nastaveny pro danou doménu, prohlížeč a počítač. Pokud tedy navštěvujete naše webové stránky doma a pracujete nebo máte jiné počítače, musíte u každého zařízení nebo prohlížeče odmítnout ukládání dat.

a) Mapp Intelligence (původně Webtrekk)

Pokud jste souhlasili, že tato webová stránka bude shromažďovat a ukládat data pro marketingové a optimalizační účely pomocí technologie Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Německo se servery v Německu. Pro tento účel je do vašeho zařízení nainstalován soubor cookies. Tento soubor cookies bude shromažďovat údaje, jakou jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a doba přístupu. Tyto data jsou ukládána a dále zpracovávána na základě anonymních nebo pseudonymních uživatelských profilů (v závislosti na příslušné použité technologie a služby). Tyto uživatelské profily jsou uloženy v souborech cookies nebo v jiných podobných technologiích, jak je uvedeno výše. Kromě údajů shromážděných při přístupu na webovou stránku (jak je uvedeno výše) to může zahrnovat také informace týkajících se webové stránky, kterou u nás navštěvujete, a případně jakékoli vyhledávací dotazy které jste používali k nalezení našich webových stránek.

Bez výslovného souhlasu našich uživatelů se shromážděné údaje pomocí technologií Mapp nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka a nemísí se s žádnými dalšími osobními údaji o příslušném uživateli.

Další informace o sledování webu naleznete v Data Protection Policy našeho poskytovatele: https://mapp.com/privacy/

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“. Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Mapp Intelligence cookies nepříjemné, můžete použít tento odkaz (https://mapp.com/opt-out-mapp/)  a nastavit opt-out cookies. Soubor cookies je nastaven pro jmenovanou doménu na prohlížeč a zařízení. Pokud tedy navštěvujete naše webové stránky doma a v práci nebo na různých prohlížečích, musíte odmítnout ukládání dat u každého zařízení nebo prohlížeče.

b) Google Analytics

Za předpokladu že jste dali souhlas, bude používat tato webová stránka Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) a společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”). Za tímto účelem je do vašeho zařízení nainstalován soubor cookies. Tento soubor cookies shromažďuje údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru, za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících k činnosti na webových stránkách a používání internetu poskytovateli webových stránek. Soubor cookies také shromažďuje informace o interakcích uživatelů s reklamami (kliknutí na textovou reklamu nebo sledování reklamy).

Henkel použije shromážděné údaje k optimalizaci kampaní, opětovnému cílení a personalizaci reklam. Za tímto účelem umožňují soubory cookies uložené ve vašem zařízení společností Google přesměrování na jedné straně (např. v rámci „Google Ads“) na webových stránkách Google a na druhé straně (např. v rámci „Google Campaign Manager 360“) na našich webových stránkách a–v závislosti na vašich zájmech – při návštěvě webových stránek jiných partnerů. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován během doručování reklamy a přiřazen k cílové skupině.

Tyto informace se používají k zobrazení relevantních a pro vás zajímavých reklam.

Google (jako správce) může vaše údaje použít k jakýmkoliv vlastním účelům, jako je profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromažďujeme (např. prostřednictvím vašeho Google účtu).

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.  Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Aktivovali jsme anonymizaci IP, to znamená, že Google zkrátí / anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské Unie i pro další strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá adresa IP zasílána a zkrácena servery Google v USA.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“.  Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Google Analytics cookies nepříjemné, můžete použít tento odkaz

 (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) a stáhnout a nainstalovat si plugin prohlížeče, který deaktivuje shromažďování a používání údajů Google Analytics (cookies a IP adresa).

c) Google Campaign Manager 360 (dříve DoubleClick)

Za předpokladu že jste dali souhlas k použití Google Campaign Manager 360, budeme používat na našich webových stránkách službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, za účelem vám zobrazit relevantní reklamy. Za tímto účelem Google nainstaluje do vašeho zařízení soubor cookies pomocí vaší IP adresy.  Kromě IP adresy, informací o prohlížeči a zařízení, navštívených webových stránek a času přístupu tento soubor cookies také shromažďuje informace o reklamě zobrazené ve vašem prohlížeči a na které reklamy klikáte. To umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat reklamy související se zájmem na základě předchozích návštěv stránek Henkel nebo jiných webů.  Soubory cookies služby Campaign Manager využívají pseudonymní identifikační číslo přidělené vašemu prohlížeči ke kontrole reklam na obrazovce a atraktivních reklam. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován při zobrazování reklam a je přiřazen k cílové skupině. Soubory cookies uložené ve vašem zařízení společností Google vám tak umožňují přesměrování na jedné straně (např. v rámci „Google Ads“) na webových stránkách Google a na druhé straně (např. v rámci „Google Campaign Manager 360“) na našich webových stránkách a–v závislosti na vašich zájmech – při návštěvě webových stránek jiných partnerů.

Tyto informace budou také použity za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu.

Google může vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako je profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromažďujeme (např. prostřednictvím vašeho Google účtu).

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.  Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Google najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz

 

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“.  Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Google Campaign cookies nepříjemné, můžete použít tento odkaz (www.google.com/settings/ads/onweb) k deaktivaci služby Campaign Manager společnosti Google.

d) Adobe Analytics

Za předpokladu vašeho předchozího souhlasu, používá tato webová stránka Adobe Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irsko) („Adobe“). Za tímto účelem je na vašem zařízení nainstalován soubor cookie. Tento soubor cookie bude shromažďovat údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších souvisejících služeb, na aktivitu na webu a používání internetu poskytovateli webu.

Společnost Adobe (jako správce) může používat vaše údaje pro jakékoli vlastní účely, jako je profilování a propojování vašich údajů s jinými údaji o vás shromážděnými (např. prostřednictvím vašeho účtu Adobe).

Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a zpracovány společností Adobe na serverech ve Spojeném království. Pro tento přenos údajů do třetí země je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů standardními smluvními doložkami, čl. 46 GDPR, čekající na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (článek 45 GDPR).

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že poslední oktet (poslední část) IP adresy je okamžitě skryta, když je IP adresa shromažďována společností Adobe. Tato anonymizace se provádí před jakýmkoli zpracováním IP adresy. Pro účely statistické analýzy bude k dispozici pouze přibližná poloha. Po geografickém vyhledávání jsou IP adresy všude v Analytics zatemněny – nahrazeny :: X.X.X.X.

Povolením cookies na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s používáním výše uvedených údajů a dříve popsaným zpracováním společností Adobe.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Adobe naleznete zde: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Námitka proti shromažďování údajů:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, můžete vypnout soubory cookie na našich webových stránkách v části „Soubory cookie“ v části „Nastavení cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale je vám používání souborů cookie Adobe Analytics nepříjemné, můžete kliknout na tento odkaz (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) a deaktivovat shromažďování a používání údajů (cookies a IP adresy) Adobe Analytics.

6. Práva subjektů údajů / Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Pověřenec DPO)

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

Právo nesouhlasu

V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis na následující kontaktní údaje: HENKEL ČR, spol. s r.o., GDPR, Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com).