Ceresit Stop Plisni - Podmínky použití

1. Obecné informace

HENKEL ČR, spol. s r.o., dále jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví naše webové stránky. Nyní bychom vás rádi informovali o tom, která data a jak jsou shromažďována a zpracovávana. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva k datům.

Jakékoliv změny v tomto Data Protection Statement budou zveřejněny na této stránce. To vám umožní zjistit, která data v danou chvíli shromažďujeme a jak tyto data zpracováváme.

Toto Data Protection Statement se neaplikuje na přístupy z webových stránek přes hyperlinky na webových stránkách Henkel.

 

2. Sběr, použití a zpracování osobních údajů

Jméno odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r.o.

Adresa odpovědné subjektu: U Průhonu 10, 170 04  Praha 7

Henkel využívá osobní údaje primárně k poskytování webových stánek uživatelům. Jakékoliv další zpracování údajů nastává jen na základě zákonných povinností nebo svolení nebo případně pokud uživatel dal souhlas Henkelu. Henkel ukládá a zpracovává údaje výhradně k následujícím účelům:

Když uživatel navštíví webové stránky, Henkel automaticky shromáždí a uloží určitá data. To zahrnuje: IP adresu nebo ID zařízení alokovaného příslušného koncového zařízení, kterou potřebujeme k přenášení požadovaného obsahu (např. zvláštního obsahu, textů a obrázků stejně jako datových souborů ke stažení, atd.), aktivitu uživatelů v rámci webové stánky, typ příslušného koncové zařízení, použitý webový prohlížeč stejně jako datum a čas využití.

Henkel uchovává data maximálně 7 dní pro účely rozpoznání a sledování zneužití.

Henkel také využívá tyto informace pro zlepšení prezentace služeb, prvků a funkčnosti stejně jako obecných administrativních úkolů.

Kromě toho Henkel vymazává a anonymizuje použitá data, včetně IP adres, bez zbytečného prodlení jakmile nejsou déle potřebná pro výše uvedené důvody.

Zpracování a použití údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která tyto úkony odůvodňují z následujících: (1) zpracování je nezbytné pro poskytování internetové stránky; nebo (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a zlepšování funkčnosti a bezproblémového provozu webové stránky a je přizpůsobena potřebám uživatelů.

 

3. Další zpracování osobních údajů

Poskytli jste své kontaktní údaje prostřednictvím konkrétního kontaktního formuláře v souvislosti s naším bezpečnostním odvoláním výrobku Ceresit Stop Plísni All in One

Vaše údaje použijeme k plnění kompenzace za produkt.

Zpracování a použití vašich údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která odůvodňují tyto operace z důvodu, kdy zpracování je nezbytné pro zpracování vaší žádosti.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uchovávání údajů, např. v průběhu řízení vztahů se zúčastněnými stranami, nebudeme údaje uchovávat déle, než je potřeba pro splnění výše uvedeného účelu, nebo pokud to bude vyžadováno v případě, že se na ně vztahuje jakákoli zákonná povinnost k zadržení dat.

 

4. Vaše práva k datům / Úředník pro ochranu údajů

Kdykoli můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Navíc za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete uplatnit následující práva:

  • Právo na nápravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru na ochranu údajů
  • Právo na přenositelnost dat (od 25. května 2018)

 

Právo na námitku

V případě zpracovatelských činností týkajících se vašich osobních údajů, které jsou prováděny na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovým zpracováním vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel ukončí toto zpracování, ledaže společnost Henkel dokáže prokázat podstatné důvody pro zpracování, zasluhující si ochranu, která převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech, nebo máte-li jakékoli další otázky nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete prosím e-mail nebo dopis na HENKEL ČR, spol. s r. o., GDPR, U Průhonu 10, 170 04, email: dataprotectioncz@henkel.com.