Preventivní stažení  výrobku Ceresit Stop Plísni All in One (500 ml) EAN 9000101112269

Bezpečnost spotřebitelů je naší nejvyšší prioritou.  Pokud máte ve své domácnosti Ceresit Stop Plísni All in One (500 ml), EAN 9000101112269 chceme Vás požádat, abyste přestali tento výrobek používat.  

V některých případech nemůžeme vyloučit fakt, že se stříkací pistole samovolně oddělí od láhve a dezinfekční tekutina vystříkne ven. Pokud tekutina zasáhne zrak, může způsobit jeho poškození.

Žádáme Vás o zabalení výrobku do plastového sáčku, aby se zabránilo rozlití, a likvidaci celého balení v místě sběru zvláštního/ nebezpečného odpadu v souladu s místními předpisy.

Pro kompenzaci ceny výrobku reklamujte výrobek v místě zakoupení produktu nebo zadejte svoje údaje včetně informací o výrobku Ceresit Stop Plísně All in One EAN 9000101112269 do kontaktního formuláře.

Všechny ostatní výrobky Ceresit jsou v prodeji ve standardně vysoké kvalitě.

Pro další informace kontaktujte prosím naše zákaznické oddělení na tel. čísle

+421 2 33 19 111 nebo emailem na adrese: consumerservice.lhc@henkel.com

Otázky a odpovědi

Co mám udělat, pokud jsem výrobek již použil/a?

Pokud jste již výrobek použil/a a zdá se, že je lahev v pořádku, i přesto Vás musíme z preventivních důvodů požádat, abyste výrobek zlikvidovali. Než tak učiníte, uveďte do příslušného kontaktního formuláře potřebné údaje, abyste za zakoupený výrobek dostal/a kompenzaci.

Abyste zabránili rozlití, použijte plastový sáček a celý výrobek (lahev s obsahem) a zlikvidujte v místě sběru zvláštního/ nebezpečného odpadu. Přitom dbejte na to, aby byl výrobek skladován ve vzpřímené poloze a mimo dosah dětí.

Pokud jste již výrobek použil/a a postřikovací hlava se od lahve oddělila, nepokoušejte se to opravit. Místo toho obsah vylejte v souladu s bezpečnostními informacemi na štítku do toalety. Nejprve však spláchněte, aby se odstranil jakýkoli čistič, který byl použit dříve. Poté opatrně vylijte kapalinu do mísy tak, aby se nerozstříkla, a opět spláchněte. Než vyhodíte lahev a postřikovací hlavu do popelnice, uveďte do příslušného kontaktního formuláře, který je zde poskytnut, potřebné údaje, abyste za výrobek dostal/a náhradu.

 

Co mám udělat, pokud jsem ještě výrobek nepoužil/a?

S výrobkem zacházejte opatrně a při jeho likvidaci jej držte za lahev, ne za stříkací pistoli.

Je receptura jiná než obvykle?

Ne, receptura výrobku je obvyklé vysoké kvality. Jak bylo uvedeno výše, nelze vyloučit, že se v některých případech stříkací pistole oddělí od lahve a vypadne, přičemž se čistič rozstříkne. Pokud přijde kapalina do styku s očima, může způsobit poranění. Proto Vás z preventivních důvodů žádáme, abyste výrobek zlikvidoval/a.

Jak mám výrobek zlikvidovat?

Než výrobek zlikvidujete, uveďte do příslušného kontaktního formuláře, který je zde poskytnut, potřebné údaje, abyste za výrobek dostal/a náhradu. Poté celý výrobek (lahev s obsahem) zlikvidujte v místě sběru nebezpečného / speciálního odpadu.

Přitom nezapomeňte, že všechny bělicí výrobky musí být skladovány ve vzpřímené poloze a mimo dosah dětí. Máte-li pochybnosti, použijte plastový sáček, abyste zabránili rozlití.

Kde najdu sběr nebezpečného odpadu?

Produkt odevzdejte v místě sběru nebezpečného odpadu. Informace o přesné lokalitě pro odevzdání tohoto typu produktu naleznete na internetových stránkách konkrétního města či obce.

Co mám dělat, když se kapalina nechtěně dostane do styku s mojí pokožkou?

Jak je uvedeno v bezpečnostních pokynech a varováních uvedených na obalu:

Dojde-li ke styku kapaliny s pokožkou, postiženou oblast omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Co mám dělat, pokud mi kapalina stříkne do oka?

Jak je uvedeno v bezpečnostních pokynech a varováních uvedených na obalu:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pro další informace kontaktujte prosím naše zákaznické oddělení na tel. čísle +421 2 33 19 111 nebo emailem na adrese: consumerservice.lhc@henkel.com

stop-mold-spray-product
Zabraňte opětovnému růstu mikroorganismů s odstraňovačem plísně ALL IN ONE

More humidity absorption products

Absorpční sáčky

Absorpční sáčky na jedno použití pro malé prostory do 2 m2.

Zjistěte více

Pohlcovač vlhkosti AERO 360°

Nejlepší přístroj pro absorpci přebytečné vlhkosti.

Zjistěte více

This might interest you

4 kroky, jak se jednou provždy zbavit nadměrné vlhkosti

Jednoduché kroky a tipy, jak se zbavit nadměrné vlhkosti u Vás doma.

 

 

steps-get-rid-mold-teaser
Zjistěte více

Plísně, zhoršení alergií a další negativní důsledky vysoké vlhkosti v místnosti

Přímým důsledkem vysoké vlhkosti v domácnosti je narušení fyzické a psychické pohody.

mold-allergies-indoor-humidity-teaser
Zjistěte více